Quick jump navigation

Home » Dissemination, Forthcoming related events, News, Press releases » První celoevropský workshop a Uživatelské fórum projektu VERITAS
Oct
22

Ve dnech 29.-30. listopadu se na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze bude konat První celoevropský workshop a Uživatelské fórum projektu VERITAS.
Cílem projektu VERITAS je podpora vývoje uživatelsky přístupných produktů z různých aplikačních oblastí pomocí virtuálních modelů uživatelů a využití těchto modelů pro testování vyvíjených produktů pomocí simulací ve virtuálním prostředí. Za použití nástrojů vytvářených v projektu VERITAS bude možné odhalit v počátečních fázích vývoje různé překážky, které snižují přístupnost produktů pro různé skupiny uživatelů (zejména postižené a seniory), což dovoluje návrhářům vylepšit a upravit jejich původní návrh tak, aby žádné skupiny uživatelů nevylučoval. Konkrétní aplikační oblasti, na které se projekt zaměřuje, zahrnují automobilový průmysl, inteligentní domácnost, zdravotní péči a oblast elektronické zábavy. Projekt VERITAS je podporován ze 7. rámcového programu Evropské unie a sdružuje 34 univerzit, výzkumných institucí a firem z různých zemí Evropské unie.
Uživatelské fórum projektu má za cíl umožnit setkání vývojářů a návrhářů na straně jedné a budoucích uživatelů na straně druhé. Workshop poskytne podněty zejména vývojářům a výkonným pracovníkům ze zmíněných aplikačních oblastí. Obě události představí již vyvinuté modely virtuálních uživatelů a první funkční prototyp.
Program obou událostí je dostupný na webové stránce projektu VERITAS. Již nyní je možné se bezplatně zaregistrovat na níže uvedené adrese. Termín pro registraci je 22. listopad 2010.
Potenciální návrháři, výrobci a uživatelé aplikací VERITAS se také mohou připojit k online uživatelskému fóru, kde se mohou zúčastnit diskuse. V případě potřeby dalších informací nebo dotazů prosím kontaktujte: info@www.veritas-project.eu (komunikace v anglickém jazyce).
Stránka pro online registraci.